Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Заштита животне средине

 

ЛЕАП - Локални еколошки акциони план ГО Лазаревац

План управљања отпадом за градску општину Лазаревац

Годишњи извештај аерозагађења на подручју ГО Лазаревац за 2010. годину

Еколошки календар

Непокретна културна добра и добра која уживају претходну заштиту на територији општине Лазаревац

Годишњи извештај аерозагађења на подручју ГО Лазаревац за 2011. годину

Градски завод за јавно здравље, мерење аерозагађења - мерна станица Лазаревац