Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Услужни центар

 

Карађорђева 42
11550 Лазаревац
Телефон: 812 38 62

Шалтери        Послови
___________________________________________
1                      Послови пружања информација
___________________________________________
2                      Оператер писарнице
___________________________________________
3                      Оператер писарнице
___________________________________________
4                      Потврде о животу, издавање уверења о приходу по члану домаћинства

5                      Преглед, контрола и техничка обрада документације за изградњу објеката; Обједињена процедура
___________________________________________
6                      Послови из комуналне области
___________________________________________
7                      Инфо центар Лазаревац
___________________________________________