Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Бирачки списак

 

Овде можете проверити да ли сте уписани у бирачки списак

Бирачки списак

Овде можете преузети обрасце захтева везане за податке из бирачог списка.

Обрасци захтева