Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Oзакоњење објеката

 

  1. Водич за озакоњење објеката у пдф формату
  2. Предлог зона за попис незаконито изграђених објеката у пдф формату
  3. Списак издатих решења о озакоњењу за 2019. годину
  4. Списак издатих решења о озакоњењу за 2020. годину