Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Документи

 

Статут ГО Лазаревац (.pdf)

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки и набавки на које се закон не примењује (.pdf)

Кодекс понашања службеника и намештеника градске општине Лазаревац (.pdf)