Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2021 - УПРАВА ГО ЛАЗАРЕВАЦ

Aжурирано: | Објављен:

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2020 - УПРАВА ГО ЛАЗАРЕВАЦ

Aжурирано: | Објављен:

Јавна набавка отворени поступак – Реконструкција и доградња Дома културе у МЗ Миросаљци

Aжурирано: | Објављен:

Набавка електричне енергије за потребе објеката у власништву Градске општине Лазаревац

Рок за подношење пријава је петак, 28. август, 2020. do 10:00